Koolitused ja teenused

Teenused

Kaablimuhvide visuaalne ülevaatus ja nõustamine    290,- euri + km;
Kaablimuhvi paigalduse järelvalve ja juhendamine    390,- euri + km;
Kaablimuhvi rikkeanalüüs                                                   720,- euri + km.

Antud hind sisaldab ühepäevalist kohalesõitu objektile üle Eesti (va. saared kuhu lisandub üleveo transpordikulu). Soovitavalt võiks vajadusest teatada ette vähemalt 1 nädal.

Kaablimuhvi paigalduse järelvalve ja juhendamise käigus tehakse valmis esimene näidismuhv ja seejärel jälgitakse, et kas kaablimontöör saab järgmise muhvipaigaldusega iseseisvalt hakkama ilma igasuguste probleemideta.

Kaablimuhvi rikkeanalüüsi käigus kontrollitakse muhvipaigalduse (jätkumuhv, otsamuhv, liides, jne) vastavust paigaldusjuhendi ja koolituste käigus toodud nõuetele ja selle kohta tehakse kirjalik analüüsiraport koos piltidega. Analüüs koostatakse põhjaliku vaatluse põhjal peale muhvikihtide ükshaaval eemaldamist. Elektrilisi katseid ja teste ei sooritata.

Kursused ja seminarid

Minu esimene väljaõpe kaablitarvikute alal toimus septembris 1997 Saksamaal Ottobrunnis firma Raychemi tehases. Koolituse tunnistus selle kohta on toodud siin.
Pidevalt selle alaga tegeledes on praeguseks hetkeks kogunenud piisavalt kogemusi, et neid teistega jagada.

______________________________________________________________________

Kogemused näitavad, et toodangu paigaldamine kohapeal (nagu näiteks kaablitarvikud või klemmid) ebaõnnestub enamasti seetõttu, et kasutatakse ebaõigeid paigaldusmeetodeid või ebasobivaid tooteid.

Seetõttu pakume inseneridele ja montööridele rohkem, kui lihtsalt tehnilist toetust:

– tehnilised artiklid eesti keeles, kataloogid, paigaldus- ja kasutusjuhendid
– seminarid
– kohapealne näidispaigaldamine, paigalduse jälgimine ja juhendamine
– kursused inseneridele ja kaablimontööridele

____________________________________________________________

Uudisena on pakkuda kolm uut seminari:

1. Kriitilised punktid kaablitarvikute paigaldusprotsessis ja tüüpilised vead paigaldamisel.
2. Kuidas valida kaablitarvikuid, paigaldatud kaablitarvikute väline hindamine.
3. Muhvipaigaldaja tootjapõhine eksamieelne koolitus. Eesmärk on abistada muhvipaigaldajaid kvalifikatsioonieksamiks ettevalmistamisel. Kinnistada muhvipaigaldaja teadmisi ja oskusi siirdemuhvi TRAJ-12/1×70-120-CEE01 paigaldustööl. Anda praktilisi nõuandeid vigade vältimiseks ja kvaliteedi visuaalseks kontrolliks. Tutvustada uusi abi- ja töövahendeid  ning võtteid nende kasutamisel. Abistada muhvipaigaldajaid õigete tööriistade ja töövõtete kasutamisel.

Seminari kestvus on 2-4 tundi.
_____________________________________________________________________
Mitte ainult montöörid ei tee vigu. Juhul kui kasutatakse valesid tooteid, valesid tööriistu või kui paigalduskoht pole korralikult ette valmistatud, ei saa ükski montöör oma tööd õigesti teha. Seetõttu on väga tähtis, et iga tööline mõistaks kogu protsessi iga sammu.

Insenerid koostavad plaane, kuidas toimub võrgu ja alajaamade ekspluateerimine, valmistavad ette ja kooskõlastavad montööride tööd ja tellivad materjale ning tööriistu. Seetõttu pakume omalt poolt spetsiaalseid kursusi inseneridele, mille käigus õpitakse paremini mõistma ja kontrollima protsessi kui tervikut.

Montööri töö toimub suurel määral välitingimustes. Mõnikord keerulistes keskkonnatingimustes, nagu näiteks halb ilm, ajanappus, piiratud ruum jne. Selliste tööde puhul vajatakse hea väljaõppega ja koolitatud töölisi.

Kaablimontööri koolituse sisu

Kaablivõrgud ja kaablitarvikud – nõuded ning lahendused. Uute toodete tutvustus. Kaablitarvikute töökindlus. Kaablitarvikute paigaldus. Toodete näidispaigaldus. Kriitilised punktid paigaldusprotsessis. Toodete õige valimine.
Kaablite ja kaablitarvikute füüsikalised omadused, kaablite ettevalmistus ja põhiliselt kasutatavate kaablitarvikute paigaldamine.

Eesmärgid
Kursuste põhieesmärgiks on näidata osavõtjatele erinevat tüüpi kaablitel kasutatavate kaablitarvikute ja kaabli ettevalmistusmeetodite põhilisi füüsikalisi omadusi ning anda ülevaade kaablitarvikute süsteemist. Osavõtjaid õpetatakse paigaldusjuhendi abil paigaldama kaablitarvikuid.

Eeltingimused
Kaablivõrgu inseneri või kaablimontööri põhiteadmised.

Õhuliinimontööride koolituse sisu

Klemmide põhielemendid ja füüsikalised omadused. Nõuded madalpinge isoleeritud õhuliinide kohta. Klemmide ja montaažidetailide ajalugu (jootmine, pressimine, mehaaniline). Jätkuklemmid, kingad, haruklemmid. Kuidas valida õiget toodet.

Eesmärgid
Kursuste põhieesmärgiks on näidata osavõtjatele klemmide ja montaažidetailide põhilisi füüsikalisi omadusi igat tüüpi võrkudele (isoleerimata või isoleeritud õhuliin) ning õpetada valima õigeid tooteid.

Eeltingimused
Võrguinseneri põhiteadmised.

Teeme koolitusi ka koos teiste koolitusfirmadega.
Huvi korral palun toimumisaegade kohta täpsemalt järele küsida:

EETEL-EKSPERT OÜ
Laki 13,
12915 Tallinn
Kontaktisik: Hr. Jüri Mickfeldt
Mobiil: 5097952
Telefon: 679 7974
E-post: koolitus(at)elektriala.ee
Kodulehekülg: elektriala.ee/koolitused